Savjetovanje s javnošću

  • Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak donošenja propisa provodi se u svrhu prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz određenu javnu politiku s ciljem podizanja razine razumijevanja i prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na vrijeme otkloniti.
  • e-savjetovanja Državnog inspektorata provode se putem Središnjeg portala za savjetovanja s javnošću, e-savjetovanja
 
 
Mihovil Vukša, kordinator za savjetovanje Državnog inspektorata:
Kontakt tel. 01 2375-482
e-pošta: mihovil.vuksa@dirh.hr