O Državnom inspektoratu

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava i drugih središnjih tijela državne uprave („Narodne novine“ broj 116/18), propisano je da od 1. travnja 2019. počinje s radom Državni inspektorat kao središnje tijelo državne uprave. 

Zakonom o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ broj 115/18) koji je stupio na snagu 1. travnja 2019. uređeno je ustrojstvo Državnog inspektorata, upravljanje, uvjeti za obavljanje inspekcijskih poslova iz djelokruga Državnog inspektorata, dužnosti i ovlasti inspektora u svrhu zaštite javnog interesa i javnozdravstvenog interesa u provedbi propisa te prekršajna odgovornost.

Zakonom o dopuni Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“ broj 117/21), koji je objavljen 29. listopada 2021. godine,  propisuje se postupanje građevinske inspekcije na način da ista donosi rješenja o uklanjanju tih zgrada i provodi postupak njihovih izvršenja putem trećih osoba.

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata ("Narodne novine" broj 45/19, "Narodne novine" broj 97/20, "Narodne novine" broj 119/20 i "Narodne novine" broj 104/21) uređeno je unutarnje ustrojstvo Državnog inspektorata, nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u njegovom sastavu.

Dana 29. lipnja 2023. stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu koji je objavljen u NN 67/2023  od 21.6.2023.