RAPEX

Filter:
Grupa / kategorija Vozila
Naziv proizvoda - Motocikli KTM Duke/Enduro R/SMC R; Husqvarna Enduro/Supermoto/Vitpilen/Svartpilen
Robna marka - KTM, Husqvarna
Tip proizvoda (vrsta / broj modela / bar kod / kod serije / br. šasije) - KTM 690 Enduro R (A3) / KTM 690 Duke (A3) / KTM 690 Duke (A2) / KTM 690 SMC R (A3) / Husqvarna 701 Enduro (A2)/ Husqvarna 701 End, (A3) /Husqvarna 701 Supermoto (A2)/ Husqvarna 701 Supermoto (A3) / Husqvarna Vitpilen 701 (A2) / Husqvarna Vitpilen 701 (A3) / Husqvarna Svartpilen 701 (A2) / Husqvarna Svartpilen 701 (A3) / KTM 690 Enduro R (A2), proizvedeni između 2018. i 2020.
Proizvođač (naziv, adresa) - KTM AG, Stallhofnerstraße 3, 5230, Mattighofen, Austrija
Uvoznik (naziv, adresa)
Distributer (naziv, adresa) - VIKTOR MOTOR SPORT D.O.O., Zagreb, Vunarići 1
Zemlja podrijetla - Austrija
Opis nedostatka/rizika - Oštećenje brtve može narušiti funkciju izlaznog cilindra spojke, što može dovesti do njegovog kvara.
Obvezne mjere
Dragovoljne mjere - Poduzete od strane distributera.
Informacije za potrošače - Vlasnici motocikla trebaju se obratiti trgovcu kod kojeg su kupili iste.
Datum objave 25.10.2021.