Rapex sustav

Temeljem Zakona o općoj sigurnosti proizvoda (NN br. 30/09, 13/10, 14/14, 32/19) Vlada Republike Hrvatske donijela je Uredbu o sustavu razmjene obavijesti u pogledu proizvoda koji predstavljaju rizik za zdravlje i sigurnost potrošača (RAPEX) (NN br. 5/11, 120/14, 39/19) kojom se propisuje postupak i sadržaj brze razmjene službenih obavijesti o mjerama i radnjama glede proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača.

RAPEX je sustav brze razmjene službenih obavijesti o mjerama i radnjama glede proizvoda koji predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača, ukoliko u zakonodavstvu Europske unije ne postoji poseban propis s istim ciljem. 

OPASNI PROIZVODI PRONAĐENI NA TRŽIŠTU REPUBLIKE HRVATSKE 

Iz sustava RAPEX isključeni su: 

- hrana i hrana za životinje, materijali i predmeti koji dolaze u neposredan dodir s hranom, lijekovi i medicinski proizvodi; 

- mjere i radnje vezane uz rizik proizvoda čiji učinci ne prelaze, odnosno ne mogu prijeći granice teritorija Republike Hrvatske, osim ako postoji vjerojatnost da bi te mjere i radnje interesirale nadležna tijela za provedbu propisa drugih država članica. 

Brza razmjena podataka obavlja se preko kontaktnih točaka država članica i Europske komisije, te obuhvaća mjere koje se u određenim situacijama poduzimaju radi prevencije ili sprečavanja stavljanja na tržište odnosno povlačenja sa tržišta proizvoda opasnih za zdravlje i sigurnost potrošača. 

Na web stranici https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=main.listNotifications&lng=en Europska komisija objavljuje tjedni sažetak opasnih proizvoda koji su u Europskoj uniji prijavljeni kroz RAPEX sustav. 

Sukladno obvezi obavješćivanja potrošača o svim bitnim informacijama koje se odnose na njihovu sigurnost, objavljuje se lista proizvoda za koje je utvrđeno da predstavljaju opasnost za potrošače, a isti su uklonjeni sa tržišta Republike Hrvatske.