Uklanjanje uništenih zgrada oštećenih izvanrednim događajem


Republika Hrvatska izložena je prirodnim prijetnjama i rizicima, osobito potresima, klizištima, poplavama i drugim izvanrednim događajima koji mogu pogoditi stanovništvo, prirodna i materijalna dobra.

Potrebno je stoga radi otklanjanja ozbiljnih posljedica za sigurnost i zdravlje ljudi, jasnije propisati učinkovite mjere za uklanjanje posljedica takvih izvanrednih događaja. Na područjima pogođenim potresom veliki dio zgrada je do te mjere uništen da ih je potrebno hitno ukloniti jer njihovo zadržavanje u prostoru prijeti neposrednoj sigurnosti i zdravlju ljudi te drugim zgradama na okolnom zemljištu.

Slijedom navedenog,  radi žurnih postupanja uklanjanja u izvanrednim događajima uništenih zgrada ili dijelova zgrada čije ostaci neposredno prijete sigurnosti, zdravlju ljudi i drugim zgradama ili stabilnosti tla na okolnom zemljištu, Zakonom o dopuni Zakona o Državnom inspektoratu („Narodne novine“, broj: 117/21), koji je objavljen 29. listopada 2021. godine,  propisuje se postupanje građevinske inspekcije na način da ista donosi rješenja o uklanjanju tih zgrada i provodi postupak njihovih izvršenja putem trećih osoba.
 
Ishođenje suglasnosti vlasnika/suvlasnika za uklanjanje uništene zgrade odugovlačilo bi sam postupak i predstavljalo prevelik rizik za živote građana, te se ovom dopunom Zakona precizno uređuje institut dostave rješenja u hitnim situacijama, kao i korištenje pravnih lijekova. Također se propisuje način izvršenja rješenja te troškovi izvršenja istih koji se namiruju iz državnog proračuna.