Otvorena savjetovanja

Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Državnom inspektoratu, objavljen je na stranicama e-Savjetovanje  https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=21929., u vremenskom trajanju od 7. listopada do 7. studenog 2022.