10. Sektor za nadzor u šumarstvu i lovstvu

Sektor za nadzor u šumarstvu i lovstvu obavlja inspekcijske i druge stručne poslove koji se odnose na primjenu i provođenje zakona i drugih propisa u području šumarstva i lovstva nad uvjetima i načinu rada nadziranih pravnih i fizičkih osoba te poduzima mjere propisane zakonima i drugim propisima iz navedenih područja; rješava u inspekcijskom postupku upravne stvari, obavlja poslove u vezi s izvršenjem inspekcijskih rješenja; priprema izvješća s prijedlogom mjera za unaprjeđenje stanja; priprema mišljenja u vezi s primjenom propisa u provođenju inspekcijskog nadzora; obavlja poslove po zahtjevu Državnog odvjetništva Republike Hrvatske i sudskih tijela; sudjeluje u izradi nacrta prijedloga propisa iz svoga djelokruga; priprema i podnosi optužne prijedloge i kaznene prijave u slučajevima povrede propisa utvrđenih u nadzoru koji provode inspekcije Sektora; daje stručna mišljenja, upute u vezi s primjenom propisa; izrađuje stručne podloge i sudjeluje u izradi nacrta prijedloga zakona, tehničkih i drugih propisa iz područja šumarstva i lovstva; osigurava podatke o nadzoru koji provode inspekcije Sektora; priprema odgovore na upite i podneske građana i drugih subjekata u odnosu na postupanje inspekcije, prema potrebi obavlja poslove zastupanja u prekršajnim postupcima i pred upravnim sudovima povodom tužbi u upravnim sporovima, prema potrebi sudjeluje u obavljanju kontrolno-instruktivnih nadzora te obavlja zajedničke poslove koji se obavljaju u suradnji s drugim inspekcijama i druge poslove u okviru svoga djelokruga.

Podnošenje prijava na https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83

Kontakt 
e-mail: sumarska.inspekcija@dirh.hr
e-mail: lovna.inspekcija@dirh.hr