4. Sektor za informatiku

Sektor za informatiku prati i proučava razvoj informacijskog sustava i informatičke tehnologije te razvija, predlaže, provodi i kontrolira izgradnju i održavanje informacijskog sustava Inspektorata u cilju ostvarivanja zakonom utvrđenih poslova Inspektorata; obavlja poslove koji obuhvaćaju stručne i tehničke poslove na održavanju informatičkog sustava Inspektorata, nadzire održavanje informatičke opreme, vodi brigu o telekomunikacijskoj mreži, sudjeluje u procesu nabavke suvremene informatičke opreme; obavlja poslove raspodjele opreme za potrebe zaposlenih, skrbi o urednom i pravilnom korištenju imovine, koordinira poslove vezane uz evidenciju prisutnosti službenika na radnom mjestu, te vodi brigu o održavanju sredstava i opreme Inspektorata; obavlja poslove informacijske sigurnosti, te obavlja i druge poslove u okviru svoga djelokruga.