8. Sektor za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane

U Sektoru za veterinarski nadzor i nadzor sigurnosti hrane ustrojavaju se:
1.9.1. Služba veterinarske inspekcije
1.9.2. Služba granične veterinarske inspekcije
1.9.3. Služba za organizaciju službenih kontrola I upravljanje IMSOC sustavom