11. Sektor za nadzor u turizmu i ugostiteljstvu

Od 1. travnja 2019. godine, stupanjem na snagu Zakona o Državnom inspektoratu (NN 115/18) Turistička inspekcija djeluje u sastavu središnjeg državnog ureda - Državnog inspektorata.

Turistička inspekcija obavlja inspekcijske poslove u području ugostiteljske djelatnosti, pružanja ugostiteljskih usluga, pružanju usluga u turizmu i turističke pristojbe, odnosno podrazumijeva obavljanje inspekcijskog nadzora i provedbu zakona i drugih propisa kojima se uređuje:
 
  • način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe obavljaju ugostiteljsku djelatnost ili pružaju ugostiteljske usluge
  • način i uvjeti pod kojima pravne i fizičke osobe pružaju usluge u turizmu
  • neregistrirano obavljanje ugostiteljske djelatnosti ili neregistrirano pružanje ugostiteljskih usluga
  • neregistrirano pružanje usluga u turizmu
  • prijava i odjava boravka turista
  • obračun, naplata i uplata turističke pristojbe, te
  • obavljanje i drugih inspekcijskih poslova sukladno posebnom zakonu.