Kontakti – poljoprivredna inspekcija

Podnošenje prijava poljoprivrednoj inspekciji: https://dirh.gov.hr/podnosenje-prijava/83
Upite za poljoprivrednu inspekciju možete poslati putem e-pošte na adresu: poljoprivredna.inspekcija@dirh.hr