Ustrojstvo

Uredbom o unutarnjem ustrojstvu Državnog inspektorata ("Narodne novine" broj 97/20, "Narodne novine" broj 119/20 i "Narodne novine" broj 104/21) uređeno je unutarnje ustrojstvo Državnog inspektorata, nazivi upravnih organizacija i drugih unutarnjih ustrojstvenih jedinica u njegovom sastavu.